Tjänster

Vi kan erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöttning när:

- Du ska starta företag. Vi kan hjälpa dig och agera bollplank när du vill utvärdera din affärsidé och utveckla din affärsplan och budget.
- Finansiering. Vi hjälper dig och lotsar dig i kontakterna med myndigheter och andra parter. Vi kan även stötta dig i din ansökningsprocess.
- Inspiration och nätverk. Genom vårt samarbete med Nordmalings kommun så erbjuder vi regelbundna företagsträffar


 

Aktiviteter

Vi anordnar träffar för företagare med intressanta och inspirerande föreläsare. Vi anordnar också tillsammans med Nordmalings kommun den årliga Näringslivsgalan.
Vill du också få inbjudningar? Kontakta oss.

Företagsamt

Fem gånger per år går vårt nyhetsbrev ut till företag i Nordmalings kommun. Får du inte brevet? Kontakta oss så ordnar vi det.